19-01-2019r.
godzina 01:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326576 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wnioski do pobrania 

Wnioski do pobrania

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW – PODATKI

 

 

 

 • Podanie o zaświadczenie:
  - o figurowaniu w ewidencji podatkowej
  - o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych -
  pobierz
 • Podanie dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego - pobierz


DEKLARACJE:

 • DN-1 Deklaracje na podatek od nieruchomości - pobierz
 • DL-1  Deklaracje na podatek leśny - pobierz
 • DR-1  Deklaracje na podatek rolny - pobierz
 • DT-1  Deklaracje na podatek od środków transportowych - pobierz
 • DT-1/A  Załącznik do deklaracji DT-1 - pobierz

 INFORMACJE:

 • IN-1  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - pobierz 
 • IL-1  Informacja o lasach  - pobierz

 • IR-1  Informacja o gruntach - pobierz

 FORMULARZE:

 • ZN-1/A  Dane  o nieruchomościach - pobierz
 • ZN-1/B  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku o nieruchomości - pobierz
 • ZL-1/A  Dane o nieruchomościach leśnych - pobierz

 • ZL-1/B  Dane o zwolnieniach w podatku leśnym - pobierz

 • ZR-1/A  Dane o nieruchomościach rolnych - pobierz

 • ZR-1/B  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnympobierz

Pokoje nr 7, 21
 

 

 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 • Rozgraniczenie działki - pobierz
 • Podział nieruchomości - pobierz
 • Zatwierdzenie projektu podziału - pobierz
 • Położenie działki - pobierz
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości - pobierz
 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości - pobierz
 • Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - pobierz
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz
 • Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów - pobierz
 • Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów - pobierz
 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobierz
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – pobierz, Zał.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP - pobierz

Pokoje nr 2, 4, 5, 6, 8
 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

 

      • Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego
          -
pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka.pdf  

      • Ślub cywilny  
            -
skrócenie terminu podanie.pdf

      • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

            - wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

            - wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

 
      • Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

            - pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia o zdolności prawnej 

            - wniosek o wydanie zaświadcz. o zdolności prawnej

 
      • Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

            - wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

            - wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

            - wniosek o transkrypcję aktu zgonu

            - wzór pełnomocnictwa do wpisania zagranicznego aktu urodzenia, zgonu

            - wzór pełnomocnictwa do wpisania zagranicznego aktu małżeństwa

 
      • Zgłoszenie urodzenia dziecka

            - pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka 


      • Zgłoszenie zgonu

            - wniosek o sporządzenie aktu zgonu

            - pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu

 
      • Zmiana imienia lub nazwiska

            - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

            - ankieta


Pokój nr 16
 

 

 

STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

 • Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  - pobierz

Pokój nr 16
 

 

 

STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

 

 

 

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1) – pobierz
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (DO/F/2) – pobierz
 • Zgłoszenie pobytu stałego – pobierz
 • Zgłoszenie pobytu czasowego – pobierz
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego – pobierz
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – pobierz
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL – pobierz

Pokój nr 15
 

 

 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI LOKALAMI, DODATKÓW MIESZKANIOWYCH,
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz
 • Informacja dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz
 • Oświadczenie dot. znajomości ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - pobierz
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz
 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy - pobierz
 • Informacja dotycz. dodatku mieszkaniowego - pobierz

Pokój nr 17
  

 

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY

 

 

 

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pobierz
 • Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego - pobierz

Pokój nr 18
  

 

 

DROGI

 

 

 

 • Wniosek na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie gminy Świlcza - pobierz
 • Wniosek na warunki usytuowania przyłącza - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania zjazdu z drogi gminnej - pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - pobierz


Tel.: 17 86-70-132
Pokój nr 2
 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 08:02:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech