29-09-2022r.
godzina 00:37
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.18.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-1RRG.271.18.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy
 

1. Wyjaśnienie Nr 1
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.18.2012                                         Świlcza, dn. 02.07.2012 r.

pismo:  141/R-RRG-ED/2012

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216846-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 9.07.2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza,
36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 28 czerwca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„W związku z przygotowaniem oferty przetargowej zwracam się z uprzejmą prośbą
o wyjaśnienia do przedmiaru.

1.    Niezgodne parametry techniczne grzejników i ilości z przedmiarów w stosunku do parametrów i ilości grzejników na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Odpowiedź:

Nadrzędnym dokumentem jest projekt budowlano – wykonawczy i według niego należy wycenić ofertę;

2.    Zgodnie z rozwinięciem jest 8 szt. grzejników 2-płytowych K22 600/900 i dwie sztuki grzejników jednopłytowych K11 600/900 natomiast w przedmiarze jest 9 szt. grzejników 2-płytowych i jeden grzejnik 1-płytowy.  Proszę o podanie czy grzejniki wycenić zgodnie z przedmiarem, rzutami czy z rozwinięciem instalacji c.o.

Odpowiedź: jak do pytania nr 1;

3.    Proszę określić czy bramy garażowe mają być sterowane ręcznie na przycisk czy na pilota.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań odnośnie sterowania bram.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 10:24:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech