29-09-2022r.
godzina 00:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.18.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-2RRG.271.18.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy
 

1. Wyjaśnienie Nr 2
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.18.2012                                            Świlcza, dn. 6.07.2012 r.

pismo:  146/R-RRG-ED/2012

  

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216846-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 9.07.2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza,
36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 3 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie nr 1:

W pozycji 52 przedmiaru robót jest mowa o dociepleniu stropu wełną mineralną gr. 15 cm metodą natrysku w ilości 268,44 m2. Proszę o sprecyzowanie techniki wykonania, ponieważ metoda natrysku jest bardzo droga (1cm grubości 25 zł/m2).

Czy istnieje możliwość zastąpienia docieplenia inną metodą? np. styropian bądź metoda wdmuchiwana wełny pomiędzy strop a płyty g-k?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdej metody docieplenia stropodachu pod warunkiem zachowania wszystkich założonych parametrów technicznych jak dla warstwy wełny mineralnej o grubości 8 cm w tym uzyskanie współczynnika Uk= 0,30. Ponadto ciężar docieplenia nie może spowodować przeciążenia konstrukcji. Zastosowana metoda docieplenia musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz stosowne atesty p.poż.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 10:25:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech