29-09-2022r.
godzina 00:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348184 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.32.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.32.2012 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 – 2014
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.32.2012                                               Świlcza, dn. 27.11.2012 r.

pismo:  294/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 – 2014.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 440228-2010, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 listopada 2012 roku o godzinie 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim,

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W terminie składania ofert złożona została tylko 1 oferta przez Bank Spółdzielczy
w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23 za cenę:

1)    opłatę za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 rachunek miesięcznie,

2)    realizację przelewów w obrębie banku za cenę 0,00 zł (słownie: zero złotych) od 1 szt. przelewu,

3)    realizację  przelewów do innych banków za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złotych) od 1 szt. przelewu,

4)    prowizję od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe za cenę 0,00%  (słownie: zero procent) wpłaconej kwoty,

5)    prowizję od wypłat czeków gotówkowych z rachunków bankowych za cenę 0,30% (słownie: trzydzieści setnych procenta) od pobieranej kwoty,

6)    oprocentowanie środków na rachunkach 0,20% (słownie: dwadzieścia setnych procenta) w stosunku rocznym wyliczone na podstawie WIBID 1M na dzień 13 listopada 2012 roku, który wynosił 4,45% pomniejszony o marżę 4,25 p.p.,

7)    oprocentowanie lokat typu overnight 1,23%  (słownie: jeden i dwadzieścia trzy setne procenta) w stosunku rocznym wyliczone na podstawie WIBID 1M na dzień 13 listopada 2012 roku, który wynosił 4,45% pomniejszony o marżę 3,22 p.p.,

8)    oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 6,13%  (słownie: sześć i trzynaście setnych procenta) w stosunku rocznym, wyliczone na podstawie WIBOR 1M  na dzień 13 listopada 2012 roku, który wynosił 4,65 % powiększony o marżę 1,48 p.p.

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-11-27 11:32:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech