30-05-2023r.
godzina 22:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Wyjaśnienie do SIWZ-3
Odpowiedź za zapytanie do SIWZ-4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.36.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-3RRG.271.36.2012 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
 

1. Wyjaśnienie Nr 3
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.36.2012                                           Świlcza, dn. 5.12.2012 r.

pismo:  303/R-RRG-ED/2012

                       

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467066-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  10 grudnia 2012 r. do  godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniach 30 listopada 2012 r. i 3 grudnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania z dn. 30.11.2012 r.

Treść pytania nr 1:

Projekt zakłada montaż wykładziny rulonowej typu Marmorette Pur w Sali świetlicowej, przedmiar robót nie obejmuje montażu wykładziny. Czy należy ująć to
w wycenie?

Odpowiedź:

Montaż wykładziny nie jest w zakresie przedmiotowego zamówienia. Będzie wykonany w II etapie realizacji zadania.

Treść pytania nr 2:

Projekt zakłada renowacje schodów w budynku polegającą na: przygotowaniu podłoża okładziny z płytek oraz demontaż i montaż nowej barierki ze stali nierdzewnej, przedmiar robót nie zawiera tych robót. Czy należy ująć to w wycenie?

Odpowiedź:

Renowacja schodów nie jest w zakresie przedmiotowego zamówienia. Będzie wykonana w II etapie realizacji zadania.

Pytania z dn. 3.12.2012 r.

Treść pytania nr 1:

  1. Czy wycenia się kocioł gazowy?
  2. Czy wycenia się nagrzewnice gazowe?
  3. Czy wyceniamy ceramikę sanitarną?

Odpowiedź:

Nie wyceniamy tych robót, będą wykonywane w II etapie realizacji zadania;

Treść pytania nr 2:

Na jakiej podstawie wyceniamy rozdzielnie wewnętrzną przedmiar robót elektrycznych

Odpowiedź:

Rozdzielnię wewnętrzną ujętą w I etapie realizacji zadania wyceniamy na podstawie pozycji nr 2.13 ujętej w przedmiarze robót  pn.: Przebudowa pomieszczeń  Domu Strażaka w Mrowli – I etap realizacji – remont oraz przebudowa instalacji wewnętrznych elektrycznych na parterze budynku, stron 3, rozdziałów 4 (pkt 3.3 ppkt  11 siwz) a wyposażenie rozdzielni wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Treść pytania nr 3:

Czy konieczne jest zastosowanie siatki stalowej zgrzewanej do wzmocnienia wylewek betonowych z drutu śr. 5 mm o oczkach 20x20 cm, czy wystarczające jest zastosowanie siatki z drutu śr. 2,5 mm poz. nr 2.8 przedmiaru?

Odpowiedź:

Należy zastosować siatkę z drutu śr. 5 mm (jak w przedmiarze robót).Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 13:06:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech