29-09-2022r.
godzina 00:27
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Wyjaśnienie do SIWZ-3
Odpowiedź za zapytanie do SIWZ-4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.36.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Odpowiedź za zapytanie do SIWZ-4RRG.271.36.2012 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
 

1. Odpowiedź na zapytanie Nr 4
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.36.2012                                            Świlcza, dn. 7.12.2012 r.

pismo:  310/R-RRG-ED/2012

                       

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467066-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  10 grudnia 2012 r. do  godz. 10.00.

W dniu 6 grudnia 2012 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie:

Treść pytania nr 1:

Czy podana wydajność wentylatora w kuchni jest odpowiednia do tak dużych okapów?

Treść pytania nr 2:

W instalacji gazowej jest pozycja: montaż kompensatora do instalacji gazowej przed nagrzewnicami NG-1 i NG-2 i przed kotłem fi 20 mm. Proszę o podanie producenta tych kompensatorów lub bardziej szczegółowy opis?

Odpowiedź do pytania nr 1 i 2:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania;Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-07 11:39:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech