09-12-2022r.
godzina 13:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348823 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.8.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 1RRG.271.8.2013 - Roboty budowlane: Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.08.2013/RRG.271.8.2013_wyj_1.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.8.2013                                                      Świlcza, dn. 15.03.2013 r.

pismo:  58/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 87762-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 20 marca 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 15 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

W rozdziale 6 – ogrodzenie placu targowego w poz. 6.1.1., czy w pozycji tej powinniśmy przyjąć 100 mb cokołu ogrodzeniowego prefabrykowanego, czy należy wykonać ogrodzenie bez cokołu poprzez zabetonowanie słupków w gruncie?

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wycenić wraz z cokołem prefabrykowanym jako kalkulację indywidualną;

 

Treść pytania nr 2:

Czy przy wykonaniu konstrukcji nośnej stoisk powinniśmy przyjąć malowanie całości konstrukcji farbą antykorozyjną? Jeśli tak, to bardzo proszę o dodatkową pozycję w kosztorysie.

Odpowiedź:

Konstrukcję należy wycenić malowaną, w tym  raz antykorozyjnie.

----------------------------------------

Treść pytania:

Proszę o wyjaśnienie sposobu mocowania  do podłożą konstrukcji zadaszenia stoisk handlowych. Czy należy uwzględnić w wycenie np. stropy fundamentowe (w dokumentacji jak i w przedmiarach brak w/w informacji)

Odpowiedź:

Przewidywane było kotwienie do istniejącego podłoża betonowego z warstwą asfaltowąInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-15 15:50:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech