30-01-2023r.
godzina 18:24
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349290 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.17.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.17.2013 - Robotry budowlane: Remont odcinka drogi gminnej nr 108767 R w miejscowości Świlcza
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.17.2013                                           Świlcza, dn. 17.06.2013 r.

pismo:  156/R-RRG-ED/2013

 Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remont odcinka drogi gminnej nr 108767 R w miejscowości Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 201590-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu 12 czerwca 2013 r.  zawiadomił Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu. Jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20 z ceną brutto 42 897,33 zł. Cena z wybranej oferty przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa złożył oświadczenie, że odstępuje od zawarcia umowy z powodu błędnie przyjętej ceny kosztorysowej.

Kolejna  i ostatnia złożona do tego przetargu oferta wynosi 54 148,20 zł brutto.

Zamawiający nie skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wybrał kolejnej spośród pozostałych ofert, ponieważ cena kolejnej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-17 16:23:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech