01-03-2021r.
godzina 06:15
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.7011.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGM.6232.2013
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341741 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2013 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.09.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.7011.9.2013 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.7011.09.2013/RRG.7011.9.2013_uniew_int.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.7011.9.2013                                                Świlcza, dn. 26.07.2013 r.

pismo:  189/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 14 000,00 euro - do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8)
na usługi, nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 lipca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 lipca 2013 r. o godz. 10.15.

Gmina Świlcza informuje, że postępowanie unieważnia się z przyczyn formalnych, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto*

Część nr 1

Branża sanitarna

Część nr 2

Branża elektryczna

1

AB CONSULTING s.c.

adres: 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47

xxxxx

20 000,00 zł

2

AB CONSULTING s.c.

adres: 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47

54 000,00 zł

xxxxx

3

Grontmij Polska Sp. z o.o.

adres: 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35

14 760,00 zł

xxxxx

Na realizację przedmiotowego zamówienia Gmina Świlcza może przeznaczyć łącznie 26 804,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset cztery złote).

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 12:45:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech