28-09-2022r.
godzina 23:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348184 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.25.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.25.2013 - Roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=367694&rok=2013-09-11
________________________________________________________________________

Świlcza: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej.
Numer ogłoszenia: 367694 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306916 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej w zakresie: a)wymiana pokrycia dachowego z blachy na konstrukcji stalowej - 350 m2: -rozebranie pokrycia dachowego z blachy i obróbek blacharskich, -wykonanie nowego pokrycia dachu blachami trapezowymi powlekanymi, -obróbki z blachy powlekanej, rynny dachowe z blachy powlekanej o śr. 12 cm, rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 10 cm, -docieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 5 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, -montaż wyłazu dachowego; b)docieplenie stropu - 330 m2: -izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, -izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho gr 20 cm; c)wymiana stolarki: -wymiana okien drewnianych o wym. 2,15x1,45 m na okna PCV - 9 szt., -wymiana 2 szt. bram garażowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.00-6, 45.26.14.10-1, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano - Usługowo - Handlowa WALMAR Krzysztof Marecki, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 66524,02

  • Oferta z najniższą ceną: 66524,02 / Oferta z najwyższą ceną: 68350,17

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 09:12:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech