19-07-2019r.
godzina 18:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie
Modyfikacja Nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330263 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.35.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 1RRG.271.35.2013 - Usługi - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.35.2013/RRG.271.35.2013_mod_01.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.35.2013                                                      Świlcza, dn. 8.10.2013 r.

pismo:  257/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 407388-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 21, pkt 10, ppkt 10.10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

 

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.35.2013

Dla części nr …………………………………..

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności

……………………………………………………………………………….. nad zadaniem pn.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół
w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

 

Nie otwierać przed dniem 10 października 2013 r. do godz. 10.15

 

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

 

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.35.2013

Dla części nr …………………………………..

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności

……………………………………………………………………………………………….. nad zadaniem pn.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół
w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

 

Nie otwierać przed dniem 17 października 2013 r. do godz. 10.30

 

 

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 22, pkt 11, ppkt 11.1 i 11.2 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  10 października 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  10 października 2013 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  17 października 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  17 października 2013 r. o godz. 10.30.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-08 10:09:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech