29-09-2022r.
godzina 01:33
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.38.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaRRG.271.38.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN ...
 
________________________________________________________________________
20/11/2013    S225    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi udzielania kredytu

2013/S 225-391811

Gmina Świlcza, Świlcza 168, Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic, Świlcza36-072, POLSKA. Tel.: +48 178670137. Faks: +48 178670157. E-mail: przetargi@swilcza.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.11.2013, 2013/S 216-376017)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66113000

Usługi udzielania kredytu

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Cenę należy podać zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W ofercie należy podać wysokość jednorazowej prowizji w % (procent) i złotych polskich od kwoty udzielonego kredytu, wysokość odsetek (WIBOR 3M + marża …%) oraz całkowitą cenę kredytu (cyfrą i słownie). Podana w ofercie cena kredytu musi zawierać wszystkie koszty, które będzie ponosił Zamawiający.

Uwaga:

Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 10 grudnia 2013 r. i jako datę udzielenia kredytu też przyjąć 10 grudnia 2013 r.

Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni.

3. W prowizji i odsetkach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wysokość prowizji i % marży podanych w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

6. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.

Uwaga:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Cenę należy podać zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W ofercie należy podać wysokość jednorazowej prowizji w % (procent) i złotych polskich od kwoty udzielonego kredytu, wysokość odsetek (WIBOR 3M + marża …%) oraz całkowitą cenę kredytu (cyfrą i słownie). Podana w ofercie cena kredytu musi zawierać wszystkie koszty, które będzie ponosił Zamawiający.

Uwaga:

Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 10.12.2013 r. i jako datę udzielenia kredytu też przyjąć 10.12.2013 r.

Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni.

3. W prowizji i odsetkach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wysokość prowizji i % marży podanych w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

6. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-20 10:18:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech