15-07-2020r.
godzina 03:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337419 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.7.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaGOPS.261.7.2013 - Usługi - Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce ...
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/GOPS.261.7.2013/GOPS.261.7.2013_uniew_int.pdf
________________________________________________________________________
sprawa: GOPS.261.7.2013                                     Świlcza, dn. 13.12.2013 r.

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1)    Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej,

2)    Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli,

3)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

4)    Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy  na rok 2014

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 503076-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej do tego przetargu oferty przez Usługi Transportowe Józef Orzech, adres: 36-055 Bratkowice 536, tj. cena jednostkowa brutto 4,00 zł (słownie: cztery złote) za 1 km transportu termosów x 6 052,00 km =  24 208,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiem złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 18 700,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset  złotych).

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta Piątek

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-13 15:22:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech