29-09-2022r.
godzina 00:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Przedmiar robót - elektryka w wersji xml
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348184 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.41.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 1RRG.271.41.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_mod_01.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.41.2013                                            Świlcza, dn. 17.12.2013 r.

pismo:  297/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 269761-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 30 grudnia 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na stronie nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia błędnie podano w nazwie zadania numer działki na której zlokalizowany jest budynek OSP Mrowla:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783);

Ø  nowe brzmienie:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczone na stronie internetowej przedmiary robót  branży budowlanej i elektrycznej w wersji edytowalnej  nie odpowiadają zakresowi robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
w związku z czym udostępnia się obowiązujące w/w przedmiary robót.

W dalszym  ciągu wersją obowiązującą jest wersja papierowa PDF zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________________________________________

 

Poprawione przedmiary robót  branży budowlanej i elektrycznej w wersji edytowalnej:
 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_przedmiary_popr.zipInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-17 13:23:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech