29-09-2022r.
godzina 00:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Przedmiar robót - elektryka w wersji xml
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.41.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 2RRG.271.41.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja SIWZ-2

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_mod_02.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.41.2013                                                 Świlcza, dn. 19.12.2013 r.

pismo:  301/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 269761-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 30 grudnia 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 17 i 18 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 17.12.2013 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru – nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie zlewozmywaka z blachy nierdzewnej, jakie wymiary, czy Zamawiający ma również wycenić szafkę czy tylko sam zlewozmywak? – należy wycenić szafkę i zlewozmywak, wymiary zlewozmywaka 80x60 cm;

Pytanie nr 3:

Czy Wykonawca ma wycenić baterie dla umywalek i zlewozmywaków, jeśli tak prosimy
o sprecyzowanie – n
ie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;

Pytanie nr 4:

Prosimy o sprecyzowanie misek ustępowych, w przedmiarze są typu kompakt a w projekcie wiszące na stelażach President -  które należy przyjąć do wyceny? – należy wycenić zgodnie z projektem;

Pytanie nr 5:

Prosimy o sprecyzowanie umywalek, czy należy wycenić umywalki z półpostumentami czy nablatowe? - należy wycenić umywalki na szafce;

 

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza płytki podłogowe oraz ścienne innych producentów oraz
w innych wymiarach i kolorach? - producent płytek może być inny, ale wymiary i kolor jak w projekcie
;

 

Pytania z dnia 18.12.2013 r.

Pytanie nr 1:

Instalacja centralnego ogrzewania – czy w pozycjach montaż grzejników należy doliczyć koszt montażu głowicy termostatycznej i zaworu powrotnego? – nie należy wyceniać, ponieważ były w zakresie I etapu;

Pytanie nr 2:

Instalacja gazowa – czy należy wycenić detektor gazu DK-1.N firmy Gazex – należy wycenić detektor gazu.

Ponadto Zamawiający zamieszcza dodatkowo rysunki wykonawcze:

1)    rys. 11 – przekrój A-A kolorystyka,

2)    rys. 12 - przekrój B-B kolorystyka,

3)    rys. 13 - przekrój C-C kolorystyka,

4)    rys. 15 – sufity parter,

5)    rys. 16 – posadzki parter,

6)    rys. 17 – posadzki piętro,

7)    rys. 18 – ściany WC męski,

8)    rys. 19 – ściany WC kobiet,

9)    rys. 20 – ściany WC niepełnosprawnych,

10) rys. 21 – ściany zaplecze,

11) rys. 22 – ściany hall i sala kolorystyka,

12) rys. 22 – ściany hall i sala.

 

________________________________________________________

Dodatkowo rysunki wykonawcze:

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_mod_02.zip Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-19 08:14:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech