01-06-2020r.
godzina 18:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Modyfikacja Nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336507 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.44.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 2RRG.271.44.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja SIWZ-2

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.44.2013/RRG.271.44.2013_mod_02.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.44.2013                                               Świlcza, dn. 20.12.2013 r.

pismo:  304/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524474-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 stycznia 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym branży elektrycznej jest zapis:

„Przy okazji prac w garażach i ich modernizacji zasadnym jest wymiana linii WLZ-t zasilającej obecny Dom Weselny. Linia ta przebiega przez pomieszczenia ga­raży, jest wykonana przewodami aluminiowymi i ułożona natynkowo. Projektuję się ją wymienić na całym odcinku pomiędzy licznikiem a tablicą w Domu Weselnym na linie przewodami typu 5x LgY 16 mm2, ułożoną podtynkowo w rurce RYKLn. Rozwią­zanie to pozwoli umknąć w przyszłości ponownego kucia ścian w odnowionych po­mieszczeniach garaży i zapewni lepszą niezawodność zasilania dla Domu Weselnego.”

Czy zakres ten należy ująć w ofercie ? Jeżeli tak proszę podać długość linii WLZ do wymiany.

Odpowiedź:

W/w zakres robót został wykonany w ramach realizacji I etapu;

Pytanie nr 2

Pozycja 128 przedmiaru – Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x58W – 5 szt. , natomiast na rzucie parteru jest 1 szt. oprawy 2x58W i 1 szt. oprawy 2x36W. Jaką ilość opraw przyjąć do oferty ?

Odpowiedź:

Ilość opraw wycenić zgodnie z projektem;

Pytanie nr 3

Pozycja 129 przedmiaru – Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 1x58W – 24 szt. , natomiast na rzucie parteru jest 16 szt. Jaką ilość opraw przyjąć do oferty ?

Odpowiedź:

Ilość opraw wycenić zgodnie z projektem.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 14:35:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech