17-02-2020r.
godzina 14:22
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Modyfikacja Nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334424 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.44.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 3RRG.271.44.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja SIWZ-3

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.44.2013/RRG.271.44.2013_mod_03.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.44.2013                                             Świlcza, dn. 23.12.2013 r.

pismo:  305/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524474-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 stycznia 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Proszę o wyjaśnienie pozycji znajdującej się w dziale 6 dostawa wyposażenia, która brzmi dostawa i uruchomienie systemu łączności, co wchodzi w skład tej pozycji.

Proszę również o wyjaśnienie co wchodzi w skład pozycji dostawa wyposażenia węzła sanitarnego.

Odpowiedź:

Odpowiedzi do w/w pytań zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.12.2013 r.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-23 12:20:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech