17-02-2020r.
godzina 13:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334424 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.02.2014 :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1RRG.271.02.2014 - Dostawa - Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.02.2014/RRG.271.02.2014_wyj_1.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.2.2014                                                 Świlcza, dn. 15.01.2014 r.

pismo:  2/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 9986-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 17 stycznia 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej dwóch różnych tabeli
z zestawieniem materiałów i  ich ilości do wyceny w wersji edytowalnej Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą jest wersja papierowa PDF zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wersji edytowalnej – tabela z liczbą pozycji  131 (jak w PDF).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-15 15:00:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech