08-02-2023r.
godzina 10:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
Wyjaśnienie do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.01.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1RRG.271.01.2014 - Roboty budowlane - Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.01.2014/RRG.271.01.2014_wyj_1.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.1.2014                                                  Świlcza, dn. 20.01.2014 r.

pismo:  3/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 8204-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24.01.2014 r. do godziny 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 17 stycznia 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Pozycja 2.4.1.6 przedmiaru robót zawiera nakłady na obudowę ścian blachą. O które ściany chodzi?

Odpowiedź:

Obudowa dotyczy dachu;

Pytanie nr 2:

Po ile zadaszonych stoisk znajduje się w każdym z rzędów? Przedmiar podaje tylko tonaż.

Odpowiedź:

Rząd 1  15 stanowisk

Rząd 2   2* 20 stanowisk

Rząd 3   20 stanowisk

---------------------------

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie czy Zamawiający zapewnia obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, ponieważ przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 3.4.1 do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu i składowania nadmiaru ziemi i wykopu?

Odpowiedź:

Nadmiar ziemi zagospodarowany na miejscu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie sposobu posadowienia na gruncie boksów handlowych.

Odpowiedź:

Stanowiska kotwione do podłoża asfaltobetonowego istniejącego.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 16:10:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech