01-06-2020r.
godzina 18:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi og這szone
Przetargi rozstrzygni皻e
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
刑S.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Wyja郾ienie do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336507 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygni皻e :: RRG.271.02.2014 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.02.2014 - Dostawa - Dostawa materia堯w biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urz璠u Gminy w 安ilczy w 2014 roku
 
Og這szone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=45616&rok=2014-02-10
________________________________________________________________________

安ilcza: Dostawa materia堯w biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urz璠u Gminy w 安ilczy w 2014 roku
Numer og這szenia: 45616 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 9986 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa materia堯w biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urz璠u Gminy w 安ilczy w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Dostawa materia堯w biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urz璠u Gminy w 安ilczy w 2014 roku Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, tj. zestawienie materia堯w i ich ilo軼i zawiera tabela stanowi帷a za陰cznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Wszystkie zam闚ione materia造 musz by fabrycznie nowe, wszelkie nazwy w豉sne zam闚ionych materia堯w nale篡 traktowa jako przyk豉dowe. Podana w tabeli pojemno嗆, wielko嗆 opakowa (np. ryza, opakowanie) jest konieczna do por闚nania ofert co do rozlicze pomi璠zy Zamawiaj帷ym i Wykonawc. Materia造 mog by dostarczane w wi瘯szych lub mniejszych opakowaniach, o dowolnej pojemno軼i. Wymagania dotycz帷e materia堯w eksploatacyjnych (tusze, tonery): Zamawiaj帷y wymaga dostarczenia w ramach zam闚ienia oryginalnych materia堯w eksploatacyjnych. Przez u篡cie s這wa oryginalne materia造 eksploatacyjne nale篡 rozumie materia造 eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodz帷e od producenta sprz皻u, do kt鏎ego s przeznaczone, do wytworzenia kt鏎ych zastosowano wcze郾iej nie u篡wane cz窷ci i komponenty. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustaw Pzp Zamawiaj帷y dopuszcza dostaw produkt闚 r闚nowa積ych, przy czym przez produkty r闚nowa積e nale篡 rozumie produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia kt鏎ego zastosowano nieu篡wane wcze郾iej cz窷ci i komponenty, kompatybilny ze sprz皻em, do kt鏎ego jest przeznaczony, o parametrach nie gorszych ni produkt oryginalny w zakresie pojemno軼i, wydajno軼i i jako軼i. Dostarczane przez Wykonawc materia造 eksploatacyjne musz by zapakowane w nowe, nienosz帷e znamion otwierania opakowania, zawieraj帷e co najmniej: 1) numer katalogowy produktu, 2) nazw i typ urz康zenia, do kt鏎ego s przeznaczone, 3) symbol/nazw producenta, 4) dat up造wu wa積o軼i produktu. Wykonawca zobowi您any b璠zie dostarczy wraz z materia豉mi eksploatacyjnymi stosowne certyfikaty potwierdzaj帷e oryginalno嗆 toner闚/tusz闚..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2, 39.54.00.00-9, 39.24.00.00-6, 30.12.51.10-5, 30.14.12.00-1, 30.19.21.30-1, 30.19.21.60-0, 30.19.71.00-7, 30.19.21.13-6, 30.19.73.30-8, 30.19.94.10-7, 30.19.95.00-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.25-3, 30.19.23.20-0, 30.23.74.30-2, 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 23.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Hurt - Papier Ryszard Cebula s.j., ul. Podkarpacka 57 B, 35-082 Rzesz闚, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 56400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 41384,41

  • Oferta z najni窺z cen: 41384,41 / Oferta z najwy窺z cen: 94207,55

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-10 09:09:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech