16-07-2020r.
godzina 15:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337450 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 5RRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.3.2014                                                     Świlcza, dn. 10.02.2014 r.

pismo:  37/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 11 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dnia 6 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Kto jest wykonawcą głównego zasilania podstacji do rozdzielni na budynku (łącznie
  z układem pomiarowym). Pytanie: Czy należy to uwzględnić jako do wykonania, czy nie będzie to wykonywane na tym etapie? –
  zgodnie z treścią otrzymanych warunków przyłączenia znak: RE1-3111/2013: „miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia  własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji podmiotu przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-licznikowym w kierunku instalacji odbiorcy”.
 2. Brak projektu na "wysznurowanie" całej rozdzielni, brak wyposażenia rozdzielni
  w przedmiarze. Pytanie: czy należy to do zakresu wykonania na tym Etapie. Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru –
  do wyceny należy przyjąć kompletną tablicę TG /wyposażoną i zmontowaną/, wykonaną zgodnie z rys. E1 – poz. 1.6 przedmiaru robót branży elektrycznej „Ośrodek Sportu
  w Trzcianie – ETAP 2”,
 3. Brak ujęcia przewodów do zasilania grzejników, brak ujęcia wykonania bruzd, brak uwzględnienia samych zabezpieczeń grzejników. Pytanie: j.w. – do zasilania grzejników przewidziano obwody 1-fazowe zakończone gniazdami /opisane na planach instalacji - rys. E3 i schemacie zasilania - rys. E1:  "ogrz"/; grzejniki wyceniono
  w części wod.-kan.
 4. Brak ujęcia WLZ na projekcie. Pytanie: j.w. – Wlz został ujęty w przedmiarze - poz. 1 - trasa wlz /jak i trasy innych przewodów/ nie została pokazana, ze względu na wymagany stopień szczegółowości projektu budowlanego.
 5. Brak ujęcia lamp oświetlenia zewnętrznego. Pytanie: j.w. - wycena oświetlenia terenu znajduje się w poz. 3.13 przedmiaru robót branży elektrycznej „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 2”, natomiast trasy kabli i lokalizacja opraw na planie zagospodarowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-10 10:37:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech