08-02-2023r.
godzina 12:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.01.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.01.2014 - Roboty budowlane - Budowa targowiska w Bratkowicach
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.1.2014                                           Świlcza, dn. 14.02.2014 r.

pismo:  49/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 8204-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.01.2014 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto  208 000,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 13 (słownie: trzynaście) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Głogowskie Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno – Budowlane S.A. GPIBSA

adres: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 40

470 462,34 zł

2

„INTER-POL” Ujma Paweł

adres: 37-500 Jarosław, Szówsko, ul. Zamojska 10

278 306,37 zł

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„PROM” Styka Leszek

adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 3/2

275 005,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych
w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

265 251,99 zł

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
 „P&M” Paweł Potwora

adres: 38-114 Niebylec 193

350 759,04 zł

6

Firma Budowlana „GUŹDA” Zbigniew Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

226 341,27 zł

7

APERTE Sp. z o.o.

adres: 31-463 Kraków, ul. Farmaceutów 2

436 488,11 zł

8

Zakład Budowlany „EURO – BUD”
Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

317 312,05 zł

9

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

208 000,00 zł

10

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe
„HAND-BUD” Sp. z o.o.

adres: 39-200  Dębica, ul. Puszkina 9

220 587,07 zł

11

Fabryka Farb i Lakierów „HERMAL-DĘBICA” s.c.
Zakład Produkcyjny Jan Maślanka, Adam Chmura

adres: 39-207 Brzeźnica, ul. Zaborowie 5

213 724,08 zł

12

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

298 265,75 zł

13

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

296 450,10 zł

Oferta nr 9 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów.
Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

44,2118

44,2118

2

74,7378

74,7378

3

75,6350

75,6350

4

78,4160

78,4160

5

59,3000

59,3000

6

91,8966

91,8966

7

47,6531

47,6531

8

odrzucona

xxxxxx

9

100,0000

100,000

10

odrzucona

xxxxxx

11

odrzucona

xxxxxx

12

69,7365

69,7365

13

70,1636

70,1636

Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-14 14:36:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech