08-12-2023r.
godzina 00:53
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.06.2014/RRG.271.06.2014_mod_01_zalaczniki.zip
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2014                                                 Świlcza, dn. 14.02.2014 r.

pismo:  54/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 luty 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 13 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    W przedmiarach są tylko dwie pozycje do wyceny rozdzielnic. Proszę o informację, które tablice rozdzielcze podlegają wycenie – zmieniony zostaje obmiar w poz. 2.1.1 przedmiaru robót branży elektrycznej – KNR 5-08/404/1 – montaż tablicy 3*18 modułowej 2 szt. Pozycja 2.1.2 pozostaje bez zmian (odpowiedź dot. segmentu żywieniowego w Przedszkolu w Świlczy);

2)    Proszę o informację, jakie oprawy należy wycenić. Przedmiary nie zgadzają się z dokumentacją np. brak w dokumentacji oprawy 2x28W AW. W przedmiarze jest oprawa 2x36W w wersji szczelnej oraz nie, natomiast w dokumentacji są dwa rodzaje tych opraw w wersji szczelnej, jedna w wersji AW, a druga bez modułu awaryjnego. Proszę o podanie zestawienia opraw, które należy wycenić – typy i ilości opraw należy przyjmować zgodnie z projektem budowlanym ogólna ilość przewidziana projektem 73 kpl. (uwaga – część opraw wyposażona w moduły oświetlenia awaryjnego zgodnie z PB). Uzupełnia się przedmiar o dodatkową pozycję Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia kierunkowego Monitor 1LED IP40 z certyfikatem CNBOP (przygotowanie podłoża należy uwzględnić w cenie jednostkowej ) – KNR 508/511/5 – 7 szt.;

3)    Brak dokumentacji projektowej na budynek Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. Brak szczegółowych informacji na temat schodołazu, które niezbędne są do wyceny (typ, udźwig, wymiary, zasilanie, sterowanie – w załączeniu dane dotyczące schodołazów;

4)    Wykonanie wentylacji mechanicznej wentylującej przestrzeń pod podłogę sportową. Pomimo kosztorysowego rozliczenia trudno jest wycenić taki zakres bez projektu. Proszę o uzupełnienie i rozpisanie tej pozycji na poszczególne elementy – rezygnuje się z wentylacji mechanicznej, w zamian należy wykonać wentylację grawitacyjną tyu Z-ka na ścianach przy  podłodze wg załączonego przedmiaru robót, pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Bratkowicach”, poz. 1.13;

5)    Przedmiar dotyczący zestawienia wyposażenia w Przedszkolu 9 pozycji nie jest zgodny z zestawieniem znajdującym się w opisie technicznym str. 68-73. Proszę
o sprecyzowanie, które zestawienie należy przyjąć do wyceny – wycenić zgodnie
z przedmiarem. Różnice wynikają z faktu posiadania sprzętów przez przedszkole.

6)    Dodatkowo proszę doliczyć wykonanie podłogi ślepej na legarach zgodnego z załączonym skorygowanym przedmiarem robót pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Bratkowicach” – poz. 1.8.

 

W załączeniu:

1.    Przedmiar robót pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Bratkowicach”,

2.    Informacje dotyczące schodołazów.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-14 17:01:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech