03-10-2023r.
godzina 16:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350876 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 2RRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2014                                                  Świlcza, dn. 17.02.2014 r.

pismo:  55/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 luty 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 17 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1)    W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.02.2014 odnośnie wyceny opraw oświetleniowych. W dokumentacji jest ogólna ilość opraw 89 sztuk:

A

7

B

13

C

7

D

19

DAW

2

E

2

EAW

1

F

1

G

2

H

10

I

5

EW1

7

AW1

11

AW2

2

Natomiast przedmiary zawierają 80 sztuk opraw. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o podanie, które oprawy i w jakich ilościach i w których pozycjach należy wycenić.

Odpowiedź:

W pozycji 2.1.3 przedmiaru robót branży elektrycznej Przedszkola w Świlczy (rozdział 2 Montaż nowej instalacji elektrycznej, element 2.1) należy wycenić 89 kpl., natomiast pozycje od 2.1.4 do 2.1.8 wycenić wg przedstawionej wyżej tabeli;

 2)    Wymiana osłon na grzejniki wraz z ławeczkami na istniejącej konstrukcji metalowej
w salach zajęć. Proszę o podanie wymiarów i ilości oraz materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Wymiana osłon w 4 salach – w każdej sali 12,5 mb w rozwinięciu 1 mb wysokości, łącznie 50 m2 – siedzisko podnoszone. Materiał – drewno lub płyta meblowa.

 

 3)    Poz. 2.5.2. Okna PCV o wymiarach 2*1,18*0,9*5 oraz pozycja 2.5.4 okna o wymiarach 1,18*0,85*2*2 na piętrze i parterze. Proszę o wyjaśnienie czy w tych dwóch pozycjach rozpisane zostały okna występujące jako pierwsze w zestawieniu stolarki okiennej o wymiarach 2,4*1,8 m? Proszę o podanie sensu takiego rozłożenia, w jaki sposób rozliczyć później takie okna? Przedmiar nie jest adekwatny do opisu i zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Okno składa się z wymienianej części z poz. 2.5.4 i z części nowo montowanej z poz. 2.5.2 okno to stanowi jedną całość. Pozycja 2.5.4 posiada obmiar 10,03 m2.

 4)    Poz. 2.5.3 Drzwi wewnętrzne płytowe nie zgadzają się z zestawieniem. Drzwi płytowe na parterze 0,9*2,0 11 sztuk – skąd taka ilość, skoro w zestawieniu jest 7 sztuk z czego dwie EI-30. Drzwi na piętrze 0,9*2,0 14 sztuk –skąd taka ilość? Drzwi w piwnicy 0,9*2,0 – 3 sztuki. Ilość się zgadza, natomiast są to drzwi EI30. Co z pozostała stolarką zawartą
 w zestawieniu a nie ujętą w przedmiarze?

Odpowiedź:

Należy wycenić ilości zgodne z przedmiarem, klasę odporności ogniowej  należy  przyjąć zgodnie z projektem;

 

Dodatkowe wyjaśnienie:

Elementy ochrony przeciwpożarowej tj. klapy, czujniki, wyłączniki itd. należy traktować jako komplet wraz z niezbędnymi innymi elementami oraz zasilaniem przewidzianym przez producenta.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 13:25:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech