30-03-2023r.
godzina 04:04
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 3RRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2014                                               Świlcza, dn. 18.02.2014 r.

pismo:  59/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 luty 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 18 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W projekcie budowlanym (cz. 04) w pkt 4.1.2 odnośnie izolacji przewodów wentylacyjnych jest zapis mówiący tylko o izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych po dachu budynku wełną mineralną o grubości 50 mm. Przedmiar natomiast posiada pozycję nr 7.27 w której ilość m2 izolacji odpowiada powierzchni wszystkich kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Proszę o odpowiedź czy wszystkie przewody wentylacyjne mają być izolowane matami z wełny mineralnej, a jeżeli tak to jaką grubość wełny mineralnej zastosować wewnątrz pomieszczeń, ponieważ grubość 50 mm wewnątrz pomieszczeń naszym zdaniem jest wielkością zawyżoną.

Odpowiedź:

Zmiana obmiarów w przedmiarze robót pn. „Instalacje sanitarne w Przedszkolu
w Świlczy”:

poz. 7.27 - 42 m2,

poz. 7.28 – 45 m2.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 13:26:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech