04-02-2023r.
godzina 00:28
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349323 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 4RRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.06.2014/RRG.271.06.2014_mod_04_zalaczniki.zip
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2014                                                  Świlcza, dn. 20.02.2014 r.

pismo:  63/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 luty 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 luty 2014 r. do godz. 10:00.

W dniu 18 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów robot w wersji edytowalnej lub wydruku bezpośrednio z programu do PDF.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary robót w formie wydruku bezpośrednio z programu do PDF, tj.:

1)    poprawiony przedmiar robót „Modernizacja sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”, stron 3, rozdziałów 4,

2)    przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty budowlane” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 6,

3)    przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty instalacyjne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 5,

4)    przedmiar robót „Roboty konstrukcyjno budowlane” w Przedszkolu
w Świlczy, stron 5, rozdziałów 2,

5)    przedmiar robót „Instalacje sanitarne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 5, rozdziałów 11,

6)    przedmiar robót „Instalacje elektryczne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 3, rozdziałów 2.

 

Uwaga!!!

Jednocześnie prosi się o dokładne przeanalizowanie wszystkich wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uwzględnienie ich.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-20 15:02:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech