30-05-2023r.
godzina 13:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 5RRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.06.2014/RRG.271.06.2014_mod_05_zalaczniki.zip
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2014                                                  Świlcza, dn. 21.02.2014 r.

pismo:  70/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 luty 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Prośba o wyjaśnienie (dotyczy branży elektrycznej: „Przebudowa pomieszczeń zespołu żywienia w budynku przedszkola w Świlczy")

Porównując przedmiar do projektu wynikają nieścisłości:

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze WLZ'ów do nowych tablic rozdzielczych (2 szt. 5xLgY10mm2 i LGY 4x35+1x25 mm2)

Czy w/w WLZ są istniejące czy trzeba je wykonać? Jeżeli trzeba wykonać proszę o informacje w jaki sposób, ponieważ obok TG czyli obok sekretariatu oraz komunikacji nie ma być żadnych zmian.

Odpowiedź: Należy wykonać nowe natynkowo w kanale PCV;

Pytanie nr 2

Nie ujęto w przedmiarze modyfikacji TG - doposażenie o zabezpieczenia WLZ

Odpowiedź: Należy ująć w cenie tablic rozdzielczych;

Pytanie nr 3

Proszę o sprecyzowanie które pralki, chłodziarki są zasilane siłą (punkt 6.4 projektu br. elektr.) - na schematach przewidziane są zasilaniem 1-fazowym

Odpowiedź:

Zasilanie jednofazowe zgodnie ze schematem (pod określeniem odbiory siłowe kryją się zarówno urządzenia 230V jak i 400V).

Pytanie nr 4

W pom. porządkowym - piętro rysunek E4 nie ma wyłącznika oświetlenia

Odpowiedź: Trzeba uwzględnić.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że montaż wentylatorów kanałowych leży po stronie branży wentylacyjnej - co prawda w przedmiarze 7.24 - 7.26 jest 3 szt. wentylatorów - ale to znacznie mniej niż jest na rzutach pomieszczeń

Odpowiedź:

Wentylatory kanałowe zgodnie z opisem zasilane są z instalacji oświetleniowej po wyłącznikach oświetlenia.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, czy oddymianie klatek schodowych należeć będzie do tego zadania - jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Nie jest w zakresie przetargu.

Pytanie nr 7

Nie zgadza się ilość opraw oświetleniowych, gniazd 230V, wyłączników porównując przedmiar oraz projekt. Według przedmiaru jest ich znacznie mniej. Proszę o podanie prawidłowych ilości w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.02.2014 r.

Pytanie nr 8

Projekt zawiera montaż wolnostojących masztów odgromowych o wysokości 3m na podstawie betonowej. Przedmiar ich nie zawiera - proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Uwzględniono w poz. 2.1.39 – wycenić 4 sztuki zamiast 5 szt.

 

Ponadto zwrócono się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. *.zuz, *.ath lub *.xml.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary robót w wersji  *.zuz, tj.:

1)  poprawiony przedmiar robót „Modernizacja sali gimnastycznej, remont posadzek
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”, stron 3, rozdziałów 4,

2)  przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty budowlane” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 6,

3)  przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty instalacyjne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 5,

4)  przedmiar robót „Roboty konstrukcyjno budowlane” w Przedszkolu
w Świlczy, stron 5, rozdziałów 2,

5)  przedmiar robót „Instalacje sanitarne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 5, rozdziałów 11,

6)  przedmiar robót „Instalacje elektryczne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 3, rozdziałów 2.

 

Uwaga!!!

Jednocześnie prosi się o dokładne przeanalizowanie wszystkich wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uwzględnienie ich.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 16:34:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech