30-03-2023r.
godzina 04:24
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi og這szone
Przetargi rozstrzygni皻e
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
刑S.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygni皻e :: RRG.271.01.2014 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.01.2014 - Roboty budowlane - Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Og這szone na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40219&rok=2014-02-27
________________________________________________________________________

安ilcza: Budowa targowiska w Bratkowicach
Numer og這szenia: 40219 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 8204 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa targowiska w Bratkowicach.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Budowa targowiska w Bratkowicach Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na 2 etapy. I etap obejmuje: 1) wykonanie przy陰cza do sieci wodoci庵owej fi 40x2,4mm - 19m, 2) wykonanie przy陰cza do sieci kanalizacyjnej - ruroci庵 t這czny fi 63x3,6mm - 256m, przykanalik fi 150 - 76m, 3) wykonanie przepompowni 軼iek闚 - 1 kpl; II etap obejmuje: 1) budow parterowego budynku administracyjno - gospodarczego z zapleczem sanitarnym o wymiarach: d逝go嗆: 7,80m, szeroko嗆; 5,94 m, powierzchnia u篡tkowa: 35,40m2, kubatura: 194,74m3 wraz z instalacjami wod.-kan. i elektryczn, 2) budow zadaszonych stoisk handlowych w ilo軼i 55 szt. o wymiarach 2,10 na 3,0m, 3) ogrodzenie placu targowego - 110m..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.21.31.41-3, 45.11.10.00-8, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.21.20-1, 45.32.40.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.73.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-2, 45.34.20.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.34.20.00-6, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia豉nia 321 Podstawowe us逝gi dla gospodarki i ludno軼i wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 20.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Rani鄴w, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 150721,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 208000,00

  • Oferta z najni窺z cen: 208000,00 / Oferta z najwy窺z cen: 470462,34

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 11:09:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech