08-12-2023r.
godzina 01:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi og這szone
Przetargi rozstrzygni皻e
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
刑S.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygni皻e :: RRG.271.04.2014 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.04.2014 - Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dr鏬 gminnych w 2014 roku
 
Og這szone na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40723&rok=2014-02-27
________________________________________________________________________

安ilcza: Dostawa kruszywa do remontu dr鏬 gminnych w 2014 roku
Numer og這szenia: 40723 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 20876 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa kruszywa do remontu dr鏬 gminnych w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Dostawa kruszywa do remontu dr鏬 gminnych w 2014 roku. Dostaw obj皻e s nast瘼uj帷e asortymenty i ilo軼i kruszyw: 1) piasek naturalny 0-2 mm w ilo軼i 550,00 t; 2) kruszywo 16-63 mm w ilo軼i 695,00 t; 3) kruszywo 2-31,5 mm (kliniec) w ilo軼i 440,00 t. Dostarczane kruszywa musz odpowiada warunkom stawianym przez nast瘼uj帷e normy: PN-EN 13242, PN-EN 12620. 安iadectwo zgodno軼i musi by dostarczane ka盥orazowo wraz z dostarczonym materia貫m drogowym. Dostawa na teren Gminy 安ilcza. Transport, roz豉dunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy 安ilcza. Roz豉dunek jednego samochodu mo瞠 si odbywa w kilku miejscach. Drogi na kt鏎ych b璠 wykonywane dostawy s o szeroko軼i min. 3,00 m. Obowi您kiem Wykonawcy jest posiadanie zezwolenia na przew霩 takich materia堯w. Do obowi您k闚 wykonawcy nale篡: 安iadectwo zgodno軼i musi by dostarczane ka盥orazowo wraz z dostarczonym materia貫m drogowym. Dostawa musi odbywa si samochodami dostosowanymi do parametr闚 drogi. Przewiduje si dostaw samochodami solo, zestawami i kolibami na naczepie w zale積o軼i od miejsc wy豉dunku..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 20.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • LITTRANS ㄆkasz Litwi雟ki, ul. D逝ga 86a, 37-400 Nisko, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 73135,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 75153,00

  • Oferta z najni窺z cen: 75153,00 / Oferta z najwy窺z cen: 80266,73

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 14:26:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech