21-10-2019r.
godzina 02:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 332196 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.44.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.44.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73990&rok=2014-03-05
________________________________________________________________________

Świlcza: Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
Numer ogłoszenia: 73990 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 524474 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609) w zakresie: 1) przebudowa budynku: - przebudowa zaplecza sanitarnego - roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych ścianek działowych ceglanych i gipsowo-kartonowych, wykonanie okładzin i posadzek oraz malowania, - instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne - przybory sanitarne dostosowane do specyfiki obiektu, - instalacje elektryczne standardowe, - roboty stanu wykończeniowego - tynki cementowo wapienne, malowanie emulsyjne, okładziny ścian z płytek glazurowanych, posadzki z płytek gres, - powiększenie bramy wjazdowej do boksu garażowego; 2)dostawa wyposażenia: - dostawa i montaż regału na sprzęt strażacki, - dostawa stołu dowodzenia dwustanowiskowego, - dostawa krzeseł obrotowych, - dostawa i montaż syreny elektronicznej DSE, - uruchomienie systemu łączności, - dostawa szafek na ubrania bojowe i wyposażenie osobiste, - dostawa wyposażenia węzła sanitarnego, - dostawa krzeseł i stolików, - dostawa i montaż wentylatorów kanałowych i kanałów wywiewnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.41.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 39.15.00.00-8, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132113,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 146533,41

  • Oferta z najniższą ceną: 146533,41 / Oferta z najwyższą ceną: 218253,06

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 15:28:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech