03-02-2023r.
godzina 03:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349316 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.07.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 2RRG.271.07.2014 - Dostawa - Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.7.2014                                                Świlcza, dn. 24.03.2014 r.

pismo:  106/R-RRG-ED/2014

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82594-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 27 marca 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 24 marca 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dotyczy: Część 2- zakup zestawów interaktywnych.

W punkcie” Projektor krótkoogniskowy” Zamawiający opisuje projektor, który może rzucać obraz w odległościach 1-10m od ekranu. Informujemy, że taki zakres odległości opisuje zwykłe projektory, nie krótkookresowe, które działają w odległości do 1m od ekranu.

Ponadto Zamawiający w pozycji ”Projektor krótkoogniskowy” wymaga dostarczenia wraz
z montażem sufitowego uchwytu do projektora. Sufitowe uchwyty również stosowane są przy zwykłych rodzajach projektorów. Ponadto w punkcie ”Laptop z podstawą jezdną” Zamawiający opisuje postawę jezdną z wysięgnikiem, do zamontowania na niej tablicy interaktywnej wraz z projektorem. Taki system montażu projektora jest przystosowany do projektorów krótkoogniskowych.

Prosimy o wyjaśnienie - jakiego rodzaju montażu wymaga Zamawiający - czy na opisywanym uchwycie sufitowym, czy opisywanym poniżej uchwycie na podstawie mobilnej -zastosowanie obydwu jednocześnie nie jest możliwe. Prosimy o weryfikację parametrów projektora- czy ma być to projektor krótkoogniskowy, dostosowany do uchwytu mobilnego
z wysięgiem, działający w odległości do około 1 metra, czy projektor rzucający obraz
z odległości 1-100m z montażem na uchwycie sufitowym.

Odpowiedź:

Należy wycenić projektory krótkoogniskowe.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące montażu projektora - decyzja o umiejscowieniu urządzenia będzie należała do dyrektora placówki w której będzie odbywała się dostawa (w podstawie mobilnej czy na uchwycie sufitowym).Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-24 16:05:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech