22-02-2019r.
godzina 18:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Podstawowe dane
Dane o gminie
Kontakt telefoniczny
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 327226 raz(y)


[Panel administracyjny]

Gmina - informacje :: Kontakt telefoniczny 

 

Urząd Gminy Świlcza

UG Świlcza – centrala telefoniczna:

Tel.: 17 86-70-100

Fax.: 17 86-70-157

strony www:

www.swilcza.i-gmina.pl

www.swilcza.com.pl

adresy e-mail:

     ug.swilcza@intertele.pl

Telefony bezpośrednio na stanowiska pracy 17 86-70 + nr telefonu wewnętrznego

Parter

Pok.

Tel. wewn.

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

 

5

164

Bogdan Dworak

Informatyk

admin@swilcza.com.pl

6

132

Jakub Potyrała
Damian Dembowski

Eksploatacja i utrzymanie dróg

j.potyrala@swilcza.com.pl
d.dembowski@swilcza.com.pl

8

 124

Anna Niemier

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego

a.niemier@swilcza.com.pl

9

148

Jadwiga Jucha

Referat Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego

j.jucha@swilcza.com.pl

1

138

Kazimiera Świstara
Elżbieta Łagowska

Planowanie przestrzenne oraz warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu

k.swistara@swilcza.com.pl

e.lagowska@swilcza.com.pl

2

154
158

Bogusława Mazur
Bożena Hul
Maria Kawa
Agata Michalik

PODATKI
Błędowa Zgł.,Bzianka, Świlcza, Woliczka
Dąbrowa, Rudna Wielka, Trzciana
Podatek od osób prawnych
Bratkowice, Mrowla


 

b.mazur@swilcza.com.pl
b.hul@swilcza.com.pl
m.kawa@swilcza.com.pl
a.michalik@swilcza.com.pl

3

159
137

Dawid Homa
Anna Choma-Kramarz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo gospodarka wodna
Ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodna
Geodezja i mienie komunalne

d.homa@swilcza.com.pl

k.czech@swilcza.com.pl
a.choma-kramarz@.com.pl

4

155

Barbara Rudy

KASA

b.rudy@swilcza.com.pl

Piętro I

Pok.

Tel. wewn.

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

 

105

147

Paweł Rzepka
Marek Kot

Ewidencja ludności, sport, straże pożarne, dowody osobiste, sprawy wojskowe

p.rzepka@swilcza.com.pl

m.kot@swilcza.com.pl

106

140

Janina Marcinek

Kierownik USC
Ewidencja działalności gospodarczej

j.marcinek@swilcza.com.pl

 

107

149

Kazimierz Ozimek
Karolina Jasińska

Radcy prawni

k.ozimek@swilcza.com.pl

k.jasinska@swilcza.com.pl

110

163

Bożena Pięta

Gospodarka komunalna:
- wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
- dodatki mieszkaniowe
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- biuro Rady Gminy

 

b.pieta.@swilcza.com.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17 85-60-338
e-mail: 
gops.swilcza@intertele.pl

100

142

Bernadeta Bąk
Anna Pyra

Obsługa świadczeń rodzinnych 500+
Bratkowice 1-660
Dąbrowa, Trzciana

bak.gops@swilcza.com.pl

101

146

Wojciech Ozimek
Grzegorz Nowak
Małgorzata Róg

Fundusze Alimentacyjne
Obsługa świadczeń rodzinnych
500+
Rudna Wielka, Błędowa Zgł., Mrowla, Bratkowice 661-824
Świlcza, Woliczka

ozimek.gops@swilcza.com.pl
nowak.gops@swilcza.com.pl
 

102

144

Aneta Zakrzewska
Anna Sewla
Anna Cieśla

- Bratkowice od 1-408
- Mrowla, Błędowa Zgłobieńska
- Bratkowice od 409-804
- Trzciana od 1-404
- Trzciana od 405-572
- Bratkowice od 805-824
- Dąbrowa

 

103

143

Anna Janusz
Dorota Palak
J. Czapka

- Świlcza od 466-1213
- Bzianka
- Rudna Wielka
- Woliczka

 

112

145

Benedykta Piątek

Dyrektor GOPS Świlcza

 

111

170

Maria Woźny

Główny Księgowy GOPS

 

104

165

Teofila Wilka
M. Lisowska
Zuzanna Grzelak

Obsługa Administracyjna

 

Środowiskowy Dom Samopomocy – Woliczka

Kierownik Małgorzata Świderska
tel. 17 85-60-994
http://www.sds-woliczka.pl
e-mail: sds-woliczka@o2.pl

 

Piętro II

Pok.

Tel. wewn.

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

 

200

152

Aneta Cwynar
Natalia Gawron

Skarbnik Gminy

Z-ca Skarbnika

a.cwynar@swilcza.com.pl

 

202

139
 
134

Helena Nowak
Tomasz Michalski
Agnieszka Nowak
Edyta Goclon

Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Inwestycje gminne
Pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne

h.nowak@swilcza.com.pl

t.michaliski@swilcza.com.pl

a.nowak@swilcza.com.pl

e.goclon@swilcza.com.pl

201

156

Joanna Darłak
Renata Augustyn

Księgowość

j.dalak@swilcza.com.pl

r.fornal@swilcza.com.pl

203

133

Jacek Lis

Kierownik

j.lis@swilcza.com.pl

204

110

Agnieszka Mazela

Kadry

a.mazela@swilcza.com.pl

205

131

Monika Piątek

Sekretariat

m.piatek@swilcza.com.pl

207

100

Adam Dziedzic

Wójt

 

206

150

Józef Wilga

Sekretarz Gminy

j.wilga@swilcza.com.pl

208

135 

Ewa Dziedzic
Jolanta Hawer
 

Zamówienia publiczne
Pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne

e.dziedzic@swilcza.com.pl

j.hawer@swilcza.com.pl

 

209

160

Ryszard Chmaj

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, BHP, administracja

r.chmaj@swilcza.com.pl

210

151

Sławomir Styka

Zastępca Wójta

s.styka@swilcza.com.pl

Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej

Piętro I

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Tel.: 17 85-60-332

Fax.: 17 86-70-111

17 86-70 + nr telefonu wewnętrznego

17 85-60-868 telefon dyżurny czynny 24h –
oczyszczalnia ścieków w Świlczy

e-mail: zwik.swilcza@intertele.pl

 

Pok.

Tel. wewn.

Imię i nazwisko

Stanowisko

 

11

120

Marta Wątroba

Główna Księgowa

 

12

112

Liliana Wąsik – Sobusiak

Księgowość
Kadry

 

14

114

Tadeusz Pachorek

Dyrektor

 

15

115

Mirosław Draus
Bożena Feret

Obsługa
Kasa

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza

Tel. :17-86-70-100
Fax.: 17-86-70-100 wew.108

E-mail: cuw@swilcza.com.pl , oswiata@swilcza.com.pl

16

141

Maria Jarosz
Bożena Homa

Kadry, sprawy oświatowe

m.jarosz@swilcza.com.pl

b.homa@swilcza.com.pl

17

107

Eliza Oleszak

Dyrektor

cuw@swilcza.com.pl

18

109
106

Małgorzata Maciej
Ewa Szopińska
Aneta Wdowiarz
Magdalena Kozubal

Księgowość, płace

m.maciej@swilcza.com.pl

e.szopinska@swilcza.com.pl

a.wdowiarz@swilcza.com.pl

m.kozubal@swilcza.com.pl

Piętro II

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Świlczy

Agata Zdun - Słowik

17 86-70-121, pokój nr 21

723 - 977 - 455

e-mail: agata.slowik@podrb.pl

http://www.podrb.pl

 

25

 

Adam Mazur

Sołtys Sołectwa Świlcza

 

26

128

Krzysztof Sadecki
Marek Krajewski

Komendant Straży Gminnej  728-515-501
Strażnik Straży Gminnej        728-515-505

k.sadecki@swilcza.com.pl

m.krajewski@swilcza.com.pl

Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego z siedzibą w Świlczy

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej w Świlczy – EKODAR

Dyrektor – Alicja Wojdon

17 86-70-123, pokój nr 23

e-mail: pire@swilcza.com.pl

http://www.pire.swilcza.com.pl

 

Księgowość LZS

Księgowa - Ewa Skorupska

17 86-70-119, pokój nr 24

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania TRYGON
– ROZWÓJ I INNOWACJA

Tomasz Stefanowicz – specjalista ds. ewaluacji i monitoringu

17 86-70-119, 698-166-317 pokój nr 24

e-mail: trygon@boguchwala.pl

http://www.lgd-trygon.pl

 

 

161

Janusz Boczkaj

Kierowca

 

 

238

Marta Janowska
Agata Janowska
Agata Depa

Osoby sprzątające

 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie

Dyrektor Adam Majka
tel. 17 85-14-438, 510-284-230

 
gcksir@swilcza.com.pl

gcksir1212@gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna
w Trzcianie

Dyrektor Dorota Madej
tel. 17 85-14-580


dmadej.gbp.swilcza@wp.pl

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech