08-02-2023r.
godzina 10:27
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.12.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1RRG.271.12.2014 - Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149686&rok=2014-05-05
________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133506-2014 z dnia 2014-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świlcza
Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do siwz -...
Termin składania ofert: 2014-05-08

Numer ogłoszenia: 149686 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133506 - 2014 data 17.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część1.
 • W ogłoszeniu jest: NAZWA: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt.; - pompa recyrkulacyjna - 1 szt.; - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt.; - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl; - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt.; - pompa recyrkulacyjna - 1 szt.; - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt.; - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl; - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.66.00-0, 43.13.41.00-2, 31.16.19.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: NAZWA: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt.; - pompa recyrkulacyjna - 1 szt.; - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt.; - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl; - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt.; - pompa recyrkulacyjna - 1 szt.; - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt.; - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl; - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.66.00-0, 43.13.41.00-2, 31.16.19.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część2.
 • W ogłoszeniu jest: NAZWA: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.60.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: NAZWA: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.60.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część3.
 • W ogłoszeniu jest: NAZWA: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: NAZWA: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-05 15:25:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech