26-09-2023r.
godzina 16:42
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350836 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.12.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.12.2014 - Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.12.2014                                                           Świlcza, dn. 5.05.2014 r.

pismo:  157/R-RRG-ED/2014

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 133506-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 8 maja 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 5, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2014 roku (dotyczy wszystkich części zamówienia)”

Ø  nowe brzmienie:

 Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2014 roku (dotyczy wszystkich części zamówienia)”;

2)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 33, § 2 wzoru umowy, ust. 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji i przeprowadzeniem szkoleń i innych czynności określonych w § 1 ustala się do 30 czerwca 2014 roku. Termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione przez Strony w terminie jak w opisie przedmiotu zamówienia dla części
nr w przetargu nr RRG.271.12.2014.

Ø  nowe brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji i przeprowadzeniem szkoleń i innych czynności określonych w § 1 ustala się do 30 lipca 2014 roku. Termin i miejsce szkoleń zostaną uzgodnione przez Strony w terminie jak w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr w przetargu nr RRG.271.12.2014.

-------------------------------------

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

Dotyczy zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy Część 1

Szanowni Państwo,

W Załączniku nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5: Zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox znajdują się zapisy jednoznacznie wskazujące na tylko jednego producenta aparatury pomiarowej. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej aparatury pomiarowej o poniższej specyfikacji:

Pomiar potencjału REDOX

Sonda:

  - maksymalny błąd: 1[mV]

  - kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury

  - odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE

  - ciśnienie: do 16 [bar abs]

  - odporna na wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, IP68

Pomiar stężenia tlenu

Sonda:

  - maksymalny błąd: 1% maks. zakr. pomiarowego

  - metoda pomiarowa: luminescencyjna

  - czas odpowiedzi: t90= 60 [s]

  - powtarzalność: ± 0,5%

  - automatyczna kompensacja temperatury

  - obudowa stal k.o.

Przetwornik uniwersalny:

  - otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający podłączenie sond więcej niż
    jednego producenta

  - możliwość podłączenie sond mierzących różne parametry

  - indywidualny wyświetlacz LCD

  - przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

  - wejście: max 4 czujniki cyfrowe

  - wyjście: 4 x 4..20 mA

  - temperatura otoczenia: -20oC do + 50 oC

  - stopień ochrony: IP66 oraz IP67

  - menu w języku polskim.

-------------------

Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczących części 2.

Znaczącymi parametrami w systemach pompowych jest wysokość podnoszenia oraz wydajność.
W związku z tym czy zamawiający dopuszcza pompy o prędkości obrotowej innej niż wskazana w OPZ  

Prosimy o informację, czy pompa zatapialna ma być wyposażona w np. wolny przelot lub system rozdrabniania?

Przedmiotem robót jest dostawa wraz z montażem. Prosimy o informacje co należy przewidzieć w zakresie montażu pompy zatapialnej.

Prosimy o informacje czy jeżeli chodzi o dmuchawę rotsa to czy zakresem jest tez objęty montaż?

----------------------

Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczących części 2.

Jaki system wizualizacji jest zainstalowany u Zamawiającego.

Czy Zamawiający ma do niego prawa autorskie i czy możliwa jest jego modyfikacja przez wykonawcę bez udziału firm trzecich

Prosimy o informacje o wielkości licencji w systemie wizualizacji oraz ile jest wolnych bramek.

Czy okablowanie służące do podłączenia nowej szafy koagulacji jest w zakresie robót? Jeżeli nie to prosimy o informacje od długości trasy i rodzaju trasy (ziemia, budynek).

 

Prosimy o informacje w jaki sposób należy wpiąć nowa szafę koagulacji do systemu wizualizacji (rodzaj połączenia – rs485, Ethernet, światłowód).

Prosimy o informacje co będzie pompowane za pomocą pompy zatapialnej?

Prosimy o informacje co będzie cyrkulowała pompy recyrkulacyjna?

Czy wraz z dmuchawa należy dostarczyć układ sterowania do natleniania czy taka instalacja istnieje u zamawiającego?

Czy wraz z dmuchawa należy dostarczyć układ zasilania dmuchawy (szafa+falownik)?

Czy pisząc o środkach wspomagających zamawiający miał na myśli koagulant?

Czy szafa koagulacji powinna być wyposażona w okład sterowania koagulacja ? Prosimy o podanie więcej szczegółów o ilości sygnałów, ile pom jest zasilanych z szafy, ile pomp jest sterowanych z szafy.

Punkt 2 umowy.

Czy w zapisie ,,W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.” Chodzi tez o elementy eksploatacyjne czy tylko elementy podlegające wymianie/naprawie w wyniku awarii?

Punkt 12 umowy.

Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 12 informacji kto ponosi koszt wymiany elementów eksploatacyjnych (elektrolity, kartridże pomiarowe, sondy), paski np. do dmuchawy, uszczelki.

-----------------------

Zwracamy się do Pastwa z zapytaniem dotyczącym przetargu RRG.271.12.2014. na zadanie nr 3.

W związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia prac przewidzianego na dzień 30.06.2014 r. zapisanego w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia zwracamy się z prośbą o możliwość jego przesunięcia.

Niemożność sprostania powyższemu terminowi spowodowana jest brakiem możliwości wyprodukowania w tak krótkim terminie najważniejszego urządzenia linii do higienizacji
i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych jakim jest reaktor procesu.

Reaktor układu higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych jest specjalistycznym urządzeniem wykonywanym wyłącznie na specjalne zamówienie.

W związku z tym czas oczekiwania na dostawę takiego urządzenia wynosi około kilkunastu tygodni. Sprawdziliśmy wszystkich dostępnych producentów, którzy gwarantują odpowiedni poziom techniczny urządzenia i jest możliwość wyprodukowania potrzebnego reaktora dopiero na wrzesień br.

Prosimy zatem o przesunięcie terminu uruchomienia instalacji na dzień 15.09.2014 r.

Odpowiedź do w/w zapytań:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wnioski bez rozpoznania.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-05 15:31:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech