30-09-2022r.
godzina 04:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348188 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.14.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1RRG.271.14.2014 - Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________

 
sprawa RRG.271.14.2014                                                        Świlcza, dn. 14.05.2014 r.

pismo:  162/R-RRG-ED/2014

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 157348-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 27 maja 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 12 maja 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

STWiORB opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszt robót demontażowych instalacji c.o. i urządzeń i armatury kotłowni gazowej”, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o roboty, które Wykonawca będzie musiał wykonać w ramach tego zapisu.

Odpowiedź:

Roboty demontażowe urządzeń i armatury kotłowni gazowej należy wkalkulować w koszty związane z montażem tych urządzeń. Instalacja c.o. nie będzie demontowana

Treść pytania nr 2:

STWiORB punkt 3.1.4 „UWAGA: w ofercie przewidzieć możliwość wymiana doprowadzenia gazu ziemnego do kotła” proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o odpowiednie pozycje kosztorysowe dotyczące tego zakresu robót.

Treść pytania nr 3:

STWiORB punkt 3.2. „UWAGA: w ofercie przewidzieć wykonanie przebić w ścianach i stropach oraz demontaż instalacji c.o.” proszę o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o odpowiednie pozycje kosztorysowe dotyczące tego zakresu robót.

Odpowiedzi do pytania nr 2 i 3:

Wskazane zakresy robót nie są  objęte przetargiem.

Treść pytania nr 4:

Czy montaż grzejników jest przedmiotem przetargu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Montaż grzejników nie jest objęty zakresem przetargu.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 11:26:01


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech