08-02-2023r.
godzina 10:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.12.2014 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.12.2014 - Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.12.2014                                              Świlcza, dn. 19.05.2014 r.

pismo:  165/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o unieważnieniu postepowania

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 133506-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowanie.

1)

dla części nr 1, tj. „Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne – 2 szt., - pompa recyrkulacyjna – 1 szt., - dmuchawa typu Rootsa – 1 szt., - modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl., - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl”

unieważniono postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu na tę część zamówienia.

2)

dla części nr 2, tj. „Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl”

unieważniono postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ponieważ
w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na tę część zamówienia.

3)

dla części nr 3, tj. „Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl”

unieważniono postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ponieważ cena jedynej, złożonej dla tej części zamówienia oferty przez PPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk, Adam Nierada, 43-188 Orzesze, ul. Żorska 162A z ceną brutto 592 860,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

4)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 1 060 000,00 zł brutto,

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części (zadania)

Nazwa części

Cena brutto

1

 Dostawa wraz z montażem:

- pompy zatapialne – 2 szt.

- pompa recyrkulacyjna – 1 szt.

- dmuchawa typu Rootsa – 1 szt.

- modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl

- zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl

 

 

319 800,00 zł

 

 

 

2

Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl

307 500,00 zł

3

Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl

430 500,00 zł

 

5) Zbiorcze zestawienie ofert:

 W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Część nr 1

Część nr 2

Część nr 3

1

DREWA Sp. z o.o.

adres: 05-270 Marki, ul. Moniuszki 2

 271 731,60 zł

xxxxxx

xxxxxx

2

PPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk, Adam Nierada

adres: 43-188 Orzesze, ul. Żorska 162A

xxxxxx

xxxxxx

592 860,00 zł

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-19 13:39:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech