12-07-2020r.
godzina 01:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337336 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.16.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.16.2014 - Dostawa: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.16.2014                                                Świlcza, dn. 29.05.2014 r.

pismo:  171/R-RRG-ED/2014

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 174070-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 6 czerwca 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 27 maja 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie pomp MERAZET BRZEG 65 PZM 1,1/SP-4
o parametrach:

·         Wydajność optymalna - 28 m³/h

·         Zakres pracy – 10-48 m3/h

·         Wysokość podnoszenia (optymalna) – 5,2 m

·         Zakres pracy – 2-7,8 m

·         Prędkość obrotowa – 1415 obr/min

·         Średnica przewodu tłocznego – 75 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie w/w pomp.

 

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy o wydajności 4,9 [m3/min] ±5%?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy o wydajności 4,9 m3/min (±5%) pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów dmuchawy określonych
w zamówieniu.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 13:16:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech