29-02-2020r.
godzina 08:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
2014
SESJA NR LIX
SESJA NR LVIII
SESJA NR LVII
SESJA NR LVI
SESJA NR LV
SESJA NR LIV
SESJA NR LIII
SESJA NR LII
SESJA NR LI
SESJA NR L
SESJA NR XLIX
SESJA NR XLVIII
SESJA NR XLVII
2013
2012
2011
2010
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334644 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VI KADENCJA :: 2014 :: SESJA NR LII 

Uchwały Rady Gminy VI Kadencja - Sesja LII – 16 maja 2014 r.

  

 

Uchwała Nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza.

 

  

 

Uchwała Nr LII/413/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/412/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/411/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mrowla”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/410/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/409/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bratkowice”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/408/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska”.

 

  

 

Uchwała Nr LII/407/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej.

 

  

 

Uchwała Nr LII/406/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie nabycia udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.

 

  

 

Uchwała Nr LII/405/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2014 w miejscowości Trzciana.

 

  

 

Uchwała Nr LII/404/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana.

 

  

 

Uchwała Nr LII/403/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

 

  

 

Uchwała Nr LII/402/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

 

  

 

Uchwała Nr LII/401/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

 

  

 

Uchwała Nr LII/400/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 

  

 

Uchwała Nr LII/399/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty.

 

  

 

Uchwała Nr LII/398/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

 

  

 

Uchwała Nr LII/397/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

 

  

 

Uchwała Nr LII/396/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014.

 

  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech