21-10-2019r.
godzina 02:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytanie i odpowiedź
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 332196 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.18.2014 :: Zapytanie i odpowiedź 

sprawa RRG.271.18.2014                                                 Świlcza, dn. 8.07.2014 r.

pismo:  217/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remont dróg gminnych w 2014 roku na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 czerwca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 209934 - 2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

W dniu 4 lipca 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

W związku z niezgodnościami występującymi w przedmiarach proszę o informację czy
w pozycjach

a)    poz. 3.2.10. – przedmiar Bratkowice

b)    poz. 6.2.5. – przedmiar Rudna Wielka

c)    poz. 1.4.9. – przedmiar Świlcza

d)    poz. 1.6.2. – przedmiar Świlcza

e)    poz. 1.8.4 – przedmiar Świlcza

f)     poz. 2.3.10 – przedmiar Trzciana

są wpisane właściwe krotności.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Ewa Dziedzic
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-08 09:16:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech