30-05-2023r.
godzina 22:07
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.29.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1RRG.271.29.2014 - Roboty budowlane: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.29.2014                                                Świlcza, dn. 28.10.2014 r.

pismo:  300/R-RRG-ED/2014                         

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 października 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 345304-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 31 października 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 27 października 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, tj. nawierzchni dla których wydano:

     aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

     Kartę Techniczną,

     Atest higieniczny

     Certyfikat IAAF

Zaprezentowane parametry nawierzchni poliuretanowej w SST są dość wysokie co dyskwalifikuje nawierzchnię polskiego producenta firmy INTERCHEMOL, gdyż ich nawierzchnia typu natrysk nie posiada tak wygórowanych parametrów. Nawierzchnia ta posiada stosowne dokumenty wymienione wyżej i niczym nie ustępuje produktom firmy zagranicznej. Dlatego ponawiamy prośbę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, bez względu na parametry, dla których wydano:

     aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

     Kartę Techniczną,

     Atest higieniczny

     Certyfikat IAAF

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową, wykonaną zgodnie
z obowiązującą normą PN-EN 14877, dla której wydano aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, Kartę Techniczną, Atest higieniczny;

Treść pytania nr 2:

Proszę też o określenie jednoznaczne koloru nawierzchni na bieżni, czy ma to być ceglasty czy fioletowy?

Odpowiedź:

Kolor nawierzchni na bieżni – ceglasty;

Treść pytania nr 3:

Prosimy też o wyjaśnienie, co oznacza wspomniany w SST przy odbiorze robót tzw. badanie jakości wykonania sztucznej nawierzchni – czy to oznacza wykonanie przez wykonawcę nawierzchni dodatkowych badań potwierdzających jakość nawierzchni? Jeśli tak, to na kim spoczywa ten obowiązek? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania potwierdzającego jakość wykonanej nawierzchni obowiązek ten spoczywać będzie na Wykonawcy nawierzchni.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-28 11:48:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech