24-06-2019r.
godzina 18:23
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
Wyjaśnienie do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 329596 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.30.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 2RRG.271.30.2014 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.30.2014                                               Świlcza, dn. 18.11.2014 r.

pismo: 317/R-RRG-ED/2014

Wyjaśnienie treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367772-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 listopad 2014 r. do godziny 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W nawiązaniu do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  udzielonego w dniu 14 listopada 2014 r. Zamawiający udostępnia na stronie BIP Urzędu Gminy Świlcza, w zakładce „Finanse”, następujące dokumenty:

a)    sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

b)    sprawozdanie  Rb-Z za IV kw. 2012r. i III kw. 2014

c)    sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2012r.,  2013r. i III kw. 2014

d)    sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2012r.,2013r. i III kw. 2014

e)    sprawozdanie  Rb-N za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 16:02:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech