30-05-2023r.
godzina 23:07
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RGM.271.26.2014 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGM.271.26.2014 - Usługi: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2015
 
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RGM.271.26.2014                                                 Świlcza, dn. 30.12.2014 r.

pismo:  345/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2015

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 grudnia 2014 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

USŁUGI URBANISTYCZNE PAULINA GADAJ

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 17

z ceną  brutto 29 830,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

ŚWIĘCIŃSKI.ARCHITEKT Michał Święciński

adres: 38-420 Korczyna, ul. Graniczna 27

41 500,00 zł

2

Biuro Koordynacji Przestrzeni          

ARCHITEKT Bożena KONIECZNY

adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2

39 710,30 zł

3

BUDPLAN Sp. z o.o.

adres: 04-390 Warszawa, ul. Kickiego 26B lok. 10

44 587,50 zł

4

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI MOST

adres: 94-024 Łódź, ul. Wygodna 20

35 055,00 zł

5

TOMASZ FIGLARSKI ARCHITEKT

adres: 30-698 Kraków, ul. Gościnna 15

38 000,00 zł

6

USŁUGI URBANISTYCZNE PAULINA GADAJ

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 17

29 830,00 zł

Oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

           

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 14:28:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech