26-01-2020r.
godzina 22:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334061 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.17.2011 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.042.17.2011/RRG.042.17.2011_zaw.pdf ________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.042.17.2011                                                         Świlcza 2015-02-10 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługi:

Opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2014 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl oraz www.swilcza.com.pl, a także wysłane meilem.

 

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Robert Smusz, ul. Raginisa 6/28, 35-513 Rzeszów

 

z ceną brutto na kwotę: 897,90 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

W terminie składania ofert złożono łącznie 7 ofert. Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp.zo.o., ul. Kwidzyńska 1, 91-334 Łódź

7.011,00 zł

2

Robert Smusz, ul. Raginisa 6/28, 35-513 Rzeszów   

   897,90 zł

3

Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp.zo.o.

ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów   

1.476,00 zł

4

EGOTERM Sp.j., ul. Rysi Stok 6, 30-237 Kraków    

4.305,00 zł

5

"EU-CONSULT" Sp. z o.o.,

ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk      

13.899,00 zł

6

Fundacja ASPIRA,

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

17.999,00 zł

7

TAJM  Mariusz Wójcikiewicz, ul. Zakopiańska 86,

42-221 Częstochowa

25.830,00 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Jolanta Hawer
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 11:10:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech