26-01-2020r.
godzina 21:11
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334059 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7021.4.2015 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

sprawa RRG.7021.4.2015                                            Świlcza, dn. 12.03.2015 r.

pismo: 23/R-RRG-ED/2015

                                   

 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Wycena istniejącej stacji trafo”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 lutego 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 5 marca 2015 roku o godz. 10:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:

Kancelarię Adwokacką Adwokat Aneta Cieśla

adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/7

z ceną brutto 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Władysław Niziński

adres: 37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 37/4

3 000,00 zł

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie

„PROWIAN” inż. Roman Wianecki

adres: 35-021 Rzeszów, ul. Gen.M. Langiewicza 16/56

1 900,00 zł

3

RZECZOZNAWSTWO

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa

SITR-NOT Józef Chlebowski

adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9/325

1 800,00 zł

4

Kancelarią Adwokacką Adwokat Aneta Cieśla

adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/7

1 000,00 zł

 

Oferta nr 4 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 14:04:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech