22-09-2019r.
godzina 20:59
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja z rozeznania cenowego
Dokumentacja z powtórnego rozeznania cenowego
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.8.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.042.8.2015 - Usługi: „Wykonanie wraz z montażem tablic z regulaminem ...
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.042.8.2015/Specyfikacje.zip ________________________________________________________________________
 

Znak sprawy RRG.042.8.2015                                                  Świlcza 2015-04-30

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Wykonanie wraz z montażem tablic z regulaminem na:

·      ogólnodostępne place zabaw:

- przy Przedszkolu w Świlczy i Trzcianie – wg wzoru załącznik nr 1 i 2,

- w Dąbrowie, Świlczy – Kamyszyn i Woliczce – wg wzoru załącznik nr 3, 4, 5,

·    Punkt Widokowy w Trzcianie – wg wzoru załącznik nr 6,

·    Siłownie zewnętrzna w Bratkowicach – wg wzoru załącznik nr 7.”

 

Termin realizacji zamówienia: 21.05.2015 r.

 

Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie wraz z montażem 7 sztuk jednostronnych tablic z regulaminem na dwóch metalowych nogach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      szerokość tablicy – 80 cm;

b)      wysokość – 120 cm;

c)      szyld jednostronny na dwóch metalowych nogach,

d)      materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej,

e)      grubość blachy ocynkowanej: 0,7 mm,

f)       grafika – wydruk solwentowy na białej folii, zabezpieczone laminatem UV,

g)      druk: wykonany na folii przyklejonej następnie trwale do blachy tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne,

h)      kolorystyka i wygląd tła, napisów oraz symboli (logo): jak we wzorze (załącznik nr 1 - 7),

i)        rozmieszczenie napisów i symboli (logo) oraz ich wielkość: jak we wzorze
z zachowaniem stosownych proporcji do rzeczywistego wymiaru tablicy.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

a)        wykonanie zaprojektowanych tablic z regulaminem – według podanych przykładów po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

b)        zamontowanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego tablic z regulaminem.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w terminie do dnia 07.05.2015 r. do godz. 12:00. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

 

Oferta musi być umieszczone w zamkniętej kopercie. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:   Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RRG.042.8.2015

Wykonanie wraz z montażem tablic z regulaminem.

Nie otwierać przed dniem 7 maja 2015 r. do godz. 12.15

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Agnieszka Nowak.

Tel: 17-86-70-133, email: a.nowak@swilcza.com.plInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 13:02:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech