06-12-2019r.
godzina 23:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333033 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.8.2014 :: Dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.042.8.2014/RRG.042.8.2014_protokol.pdf ________________________________________________________________________
 

Znak sprawy RRG.042.8.2014

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

rozeznania cenowego

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO*

Dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto

 

1. W celu zamówienia

„Remont grobu nieznanego Żołnierza Legionisty I Brygady Legionów Polskich
 w Trzcianie”

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*.

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: 3.650,00 zł netto.

 

2.  Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto w dniu 24.04.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: rozesłanie zapytania ofertowego, umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

 

3.  Ogłoszono na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl w dniu 24.04.2015r.

 

4.  Do dnia 30.04.2015r. do godz. 10:00 złożono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

Zakład Pogrzebowo – Kamieniarski „EDEN” Zbigniew Kuś

36-055 Bratkowice 83

4.489,50 zł

2.

Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Janusz Sołtys

35-213 Rzeszów, Bzianka 17

5.000,00 zł

3.

Firma Budowlano – Usługowa FABUD Fabian Waltoś

36-062 Zaczernie,  Pogwizdów Nowy 23 A

9.348,00 zł

4.

Zakład Usług Pogrzebowych ORKUS Marcin Prucnal

36-060 Głogów Małopolski,  ul. Larymowicza 30

4.500,00 zł

5.

Firma Usługowa „eRBe” Stanisław Węgrzyn

39-204 Żyraków 116 B

12.500,00 zł

 

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Zakład Pogrzebowo – Kamieniarski „EDEN” Zbigniew Kuś

adres: 36-055 Bratkowice 83

z ceną brutto 4.489,50 zł (sł. cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100)

 

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Oferta nr 1 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Świlcza 2015-04-30Informację wytworzył(a): Jolanta Hawer
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 13:30:12


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech