20-01-2020r.
godzina 02:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333855 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7011.8.2014.2 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7011.8.2014: Roboty budowlane - Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz rozbiórka budynków gospodarczych (stodoła i obora) i studni kopanej na dz. nr ewid. 1556/1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7011.8.2014.2/RRG.7011.8.2014_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.8.2014                                             Świlcza, dn. 2.07.2015 r.

pismo: 60/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na roboty budowlane, nazwa zadania:

Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz rozbiórka budynków gospodarczych (stodoła i obora) i studni kopanej na dz. nr ewid. 1556/1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 czerwca 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 10:15

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

„BUDINSTAR BIS”

adres: 37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 2

z ceną brutto 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto płatna przez:

UG Świlcza

Oferenta

1

„BUDINSTAR BIS”

adres: 37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 2

23 000,00 zł

xxxx

2

„TRANS-PAMA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe inż. Piotr Mazurkiewicz

adres: 35-234 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14

25 830,00 zł

xxxx

3

P.H.U. BETON – KING Ireneusz Lajs

adres: 25-825 Kielce, ul. Zalesie 90

28 290,00 zł

xxxx

4

Magdalena Łukomska – Walusiak SPECBAU

Roboty Ziemne i Wyburzeniowe

adres: 51-001 Wrocław, ul. Osobowicka 159/5

27 994,80 zł

xxxx

5

Firma Handlowo – Usługowa
„TRANS – KOP” Rafał Dzido

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. 11 Listopada 45

49 200,00 zł

xxxx

Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 13:30:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech