01-03-2021r.
godzina 04:42
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341741 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.4.2015 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.4.2015 - Usługi: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.4.2015/RRG.271.4.2015_uniew.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.4.2015                                               Świlcza, dn. 24.07.2015 r.

pismo: 72/R-RRG-ED/2015


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza
w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 177948-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 9,43 zł brutto za 1 km x 100,5 km x 188 dni = 178 170,42 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Termin płatności faktury

1

ARRIVA Sp. z o.o.

adres: 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego  8/24

Oddział w Sędziszowie Młp.

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Kolejowa 5

 8,73 zł netto za 1 km x podatek VAT 8% = 9,43 zł brutto za 1 km

 

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Dębicy S.A.

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133

9,90 zł

30 dni

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-24 15:42:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech