12-07-2020r.
godzina 01:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337336 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.5.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja treści siwz nr 1RRG.271.5.2015: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla
 
______________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.5.2015                                                   Świlcza, dn. 29.07.2015 r.

pismo: 75/R-RRG-ED/2015

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie
i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 189472 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 11 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Zamawiający informuje, że na planie sytuacyjnym miejscowości Mrowla projektant błędnie zaznaczył  kolorem żółtym planowaną do wykonania  drogę dz. nr ewid. 2710/45 na odcinku od dz. nr ewid. 2710/20 do dz. nr ewid. 2710/5.

Pod tym samym nr dz. ma być droga na odcinku od dz. nr ewid. 2710/29 do dz. nr ewid. 2725/1 (oznaczona kolorem zielonym). Parametry techniczne w/w drogi pozostają bez zmian.

W załączeniu kopia mapy ze zmienionym odcinkiem planowanego remontu drogi.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-29 15:31:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech