22-09-2019r.
godzina 20:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja
Uzupełnienie dokumentacji
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.9.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.042.9.2015: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Koniec
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.042.9.2015/RRG.042.9.2015_zaw.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.042.9.2015                                                  Świlcza, dn. 14.08.2015 r.

pismo: 124/R-RRG-HN/2015

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

  

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego grogi Bratkowice - Koniec”

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 lipca 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 07 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:

 

P.P.H.U „EL – FACH” Józef Pomianek

adres: ul. Ładna 23, 35-326 Rzeszów

z ceną brutto 29 151,00 zł (sł. dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

ANTARES – Adam Antonik SPÓŁKA JAWNA

35-085 Rzeszów , ul. Langiewicza 22

92 203,95 zł

2.

ENERGOSIECI PODKARPACKIE Sp. z o.o.

36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 97

35 547,00 zł

3.

P.P.H.U „EL – FACH” JÓZEF POMIANEK

35-326 Rzeszów, ul. Ładna 23

29 151,00 zł

Oferta nr 3 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 12:12:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech